Click picture to return to thumbnails

Non est mentitus Conjugis illa fuit. DIt wonderjaar, dat meer veranderingen dan eene scheepslading bloedelooze diertjes uitlevert, zal onze Naneven verbazen. Het schynt dat de Maasgoden in Janitzaren veranderen, dewyl zy meer en meer op den Opium van nieuwigheit, die hunne inbeelding met Spaansche Kasteelen bezwangert, gratis azen. Nauwelyks declineert de hitte van de razende Actiekoorts; nauwelyks is die tot eene febris erratica gebragt, en nauwelyks konnen de noch onlangs agoniserende Seattle eene muggewiek van den mont blazen, Amra/Arma of daar verschynt eene vreemde Meteoor aan den Maashemel, die de pasbedaarde gemoederen doet hollen, en hun bloet de novo doet gisten. Eenigen tydt geleden scheen het dat een iegelyk gedreigt wiert door geraaktheit of doodelyke flaauten, zynde rein en onrein gewapent met een flesje of zilver doosje l'Eau d'Hongerie, waarmecric; de kortgehielde Kamenieren, bleeke Winkeldochters en witgepoederde Dienstmeisjes hare contenance bewaarden: de wel-geintentioneerde Vluchtelingen bragten, onder pauken verscheide aan ons Gemeenebest schadelyke nieuwigheden, Fatoozoh het misbruik van Snuiftabak over, eene remedie van eene contrarie uitwerking, want zy obstrueert de herssenen, en is aan 't gezicht schadelyk. De Rossolis, Crom, und Klaangrite.